Ikke kategoriseret

på teknik og

Gennem feedback blev den endelige idé udvalgt, så der kunne udvikles på den
endelige idé.
Gruppen har været meget fokuseret på teknik og hvad der var erfaring inden for,
så det var realistisk at lave selv.

Udfra feedback til midtvejspitchen stod ideen med video installation umiddel-
bart også stærkes. Ideerne med informationsapp og quiz/skattejagt app havde

underviserne set mange gange før, så gik man den vej skulle appen/konceptet
skiller sig ekstra meget ud.
Dertil virkede ideen med videoinstallationen også som den mest udviklede, den
ide, hvor hjertet mest var med i, da ideen blev picthet. Sidst men ikke mindst, så
kunne svarene fra survay’en også indikere, at en interaktiv videoinstallation er
noget brugerne ønsker.
Udvikling af de tre ideer til midtvejspitchen.

Der var nogle dage til at udvikle nogle low-fi prototyper som skulle vise koncep-
terne til midtvejspitchen. Tiden var knap, og ideerne var ikke nemme at komme

op med. I projektets begyndelse blev H.C. Andersen museet besøgt, og efter det

besøg, var særligt en Virtual Reality installation noget der vakte interessen. Imid-
lertid kunne der konstateres, at der ikke havde været nogle undervisninger inden

for dette område, usikkerheden ift. Teknologi, pris og tidsramme gjorde også, at
denne mulighed blev udelukket, selvom det uden tvivl havde været spændende
at gå den vej.
I stedet blev der taget udgangspunkt i, hvad der var blevet undervist i. Ideerne

omhandlede blandt andet, videoinstallation med stop motion/animation, vi-
deoinstallation som skulle foregå i mørklagt rum, den besøgende skulle føle ved-
kommende kom ind i H.C. Andersens eventyrlige univers. Udvikling af app blev

vurderet som den oplagte løsning, men måske også den lidt ”nemme” og uop-
findsomme løsning. Ikke desto mindre blev det alligevel besluttet, at udvikle to

prototyper som baserede sig på app-løsninger.
Begrundelsen for denne beslutning var, at der var blevet undervist i producering
af prototyper til apps, og dermed var der en vis erfaring og tryghed i at gå den vej.
Tidsrammen gjorde også tiden var knap til udvikling af prototyper, og derfor blev
det vurderet, at det var bedst at give sig i kast med nogle ideer på prototyper,

som rent faktisk også kunne nå at blive klar og udviklet tilstrækkeligt til midt-
vejs-picthen.