Ikke kategoriseret

og info omkring museet

Med informationsappen ville vi skabe en app, som ville gøre det nemt for
brugeren at se aktiviteter og info omkring museet. Det ville fange flere unge,

som ofte ikke går på museum og rette op på tanken om at museer var gam-
meldags.

Denne app kunne videreudvikles og indeholde mange forskellige ting, som
kunne lokke folk til at tage på museum.

Skattejagten skulle være en app, som ville få folk til at komme godt rundt på
museet og lægge mærke til nogle flere ting. Det skulle være en skattejagt,
hvor man ved hver ting skulle svare på spørgsmål omkring det, man havde
fundet. Dette ville få folk til at læse hvad der stod på infotavlerne,
samt gøre det mere spændende for børn. Hvis man svarede rigtig kunne
man få point, som kunne bruges i souvinirshoppen.
Denne app kunne videreudvikles således, at når man kom hen til en post, så
kunne man bruge telefonen på den til der var fundet. Det kunne f.eks. være
at man kunne tage telefonen op foran en genstand og den via augmented
reality blev vagt til live.
Tanken bag det eventyrlige rum var, at skabe en oplevelse for brugeren af at

være med i et eventyr. Det skulle være således, at når man kom ind i rum-
met, så følte man, at man var i en anden verden – H.C. Andersens verden.

Både alle vægge og gulvet skulle der være projekteret film på. Det kunne
f.eks. være en scene fra Tommelise, gulvet ville være vand i bevælgelse og på

vandet var der åkander. Tog man sin telefon frem, vil man kunne se Tomme-
lise gå rundt inde i rummet vha. augmented reality.

Et museum i Tokyo har et rum som dette (se billede over). Tanken er, gøre
noget lignende – bare med H.C. Andersens eventyr.
Dette ville især også være interessant for personer, som normalt ikke tager
på museet, da dette vil være en oplevelse i sig selv. Dertil så vækkes eventyret
bogstaveligt talt til live og tager brugeren med i det.
Hvert halve år kunne der så lavet en scene fra en nyt eventyr og på den måde
få folk til at komme tilbage og gøre oplevelsen forskellig fra gang til gang.