Ikke kategoriseret

vil der bruges

Idéen med eventyrrummet blev valgt. Der er blev videreudviklet på proto-
typen ved at bruge nogle forskellige programmer til at visualisere, hvordan

rummet vil se ud.

Selv denne bedre udgave af prototypen er langt fra hvordan det endelig

produkt ville være. Fremadrettet vil der bruges feedback fra Hi-Fi prototy-
pen til evt. at lave en endnu bedre prototype, som vil kræve et mindre bud-
get og hjælp fra personer med vinden inden for at udvikle denne teknik.

Tankerne om at inkorporere AR vil være næste skridt i optimering af proto-
typen, det vil bogstaveligt talt vække fortællingen til live og være en ople-
velse, som virkelig skiller sig ud.

En af de ting der ønskes med konceptet er et AR element
på den ene eller anden måde, for at brugeren for alvor kan

opleve interaktionen i installationen, på nuværende tids-
punkt er der en smule tid til at udvikle videre på det, så

prototypen er klar til præsentationen på museet.

Men det ville uden tvivl har været gavnligt hvis tiden var

blevet prioteret anderledes, fordi det er også vigtigt at vi-
deodelen i installationen er fint lavet, men da det er en

prototype, er det vigtigt at brugeren og museet kan se og

forstå konceptets ide godt, og var tiden prioriteret anderle-
des kunne der var brugt mere tid på at komme bedre i mål

med denne del.