Ikke kategoriseret

muligt resultat af

Eventyret blev gennemlæst, og elementer som indgik i
eventyret, blev udstreget i teksten. Tanken med det var,

at man så kunne finde billeder, hvor elementerne ind-
gik i.

For at opnå et bedst muligt resultat af movingart, blev
en app benyttet (plotaverse til iPhone/iPad) Appen gør
det muligt at få stilbilleder til at bevæge sig, herefter
kan resultatet eksporteres som en videofil. Videofilerne,
kunne så lægges sammen i redigeringsprogrammet
og en video til prototype kunne nu laves.

For at gøre prototypen mere levende, og eventyrlig er

der i redigeringen gjort brug af overgangeeffekter, key-
framing af gennemsigtighed, beskæring med mere.

Musik af Beethoven blev valgt som baggrundsmusik, da
der er en lethed og elegance over det, som passer godt til

H.C. Andersens univers, samtidigt er der ikke copyrightpro-
blemer med brug af Beethoven, grundet musikkens alder.

Efter prototypen er blevet færdig, er der blevet reflekteret
over arbejdsprocessen i forbindelse med udviklingen af
prototypen. Refleksionerne går på, at videoen da godt nok
er blevet meget stemningsfuld, men at der er gået for lang
tid med få den lavet, ift. tiden ellers kunne være brugt på at
udvikle den teknikske del til prototypen mere.