Ikke kategoriseret

der udviklet flere

Gennem research i form af et spørgeskema og der-
næst brainstorming, blev der udviklet flere idéer til en

brugeroplevelse, som passede til hvad brugerne efter-
spurgte.

Efter feedback på de forskellige koncepter, blev der
udvalgt idéen om at skabe et eventyrsrum. Dette rum
ville vække H. C. Andersens historier til live, ved at skabe

et rum med en scene fra hans eventyr. Her ville væg-
gene og gulvet være i bevægelse og lyde der passer til

vil skabe en fornemmelse for de besøgende af at være i
eventyret.

En prototype af det blev udviklet vha. af programmer

som Photoshop, Plotaverse og Premiere. Videreudvik-
ling på denne prototype vil blive skabt gennem feed-
back, så det endelige koncept være en brugeroplevelse

som vil være perfekt til H.C. Andersens museum.