Ikke kategoriseret

af greenscreen

I processen under udvikling af denne prototype, blev
der også tænkt på andre muligheder, hvorpå eventyret
kunne fortælles gennem video. En af overvejelserne var
blandt andet, brug af greenscreen effekt, hvor valgte
elementer fra det valgte eventyr, kunne 3D printes og
filmes op ad en green screen, hvor man så bagefter
kunne sætte billede en af åkander eksempelvis, som så
ville fungere som baggrund.

Der skulle så også laves et storyboard over hvordan
videoen skulle optages og fortælles. Denne ide var tæt
på at blive en realitet. Men, det stod pludseligt klart at

det var mere tidskrævende end først antaget, og efter-
som gruppen heller ikke havde så megen erfaring in-
denfor dette områder, samt bekymringen for om man

nu kunne nå i mål med projektet til tiden, gjorde at der
måtte tænkes i andre baner.

Ideen med movingart var oplagt, da det var afprøvet
før gennem workshop. Det var relativt hurtigt at lave,

og krævede ikke andet end nogle programmer og bil-
leder. Et eventyr blev valgt, nemlig Tommelise.