Ikke kategoriseret

en generel Opladeren er på

Motivationstyper og fordeling
blandt brugerne
Den videbegærlige kommer på grund af en generel Opladeren er på museet for at få ny energi og for at fnde

interesse for det, som er på museet. Den videbegærlige ro og tid til fordybelse. Opladeren søger æstetiske oplevel-
er nysgerrig, interesseret og besøger museet for at få ny ser i museets udstilling, arkitektur og omgivelser. 27% af

viden og inspiration. 60% af brugerne angiver, at de er brugerne tilhører motivationstypen opladere.
videbegærlige. Den fagligt interesserede er på museet på grund af en

Værten er motiveret af en social læringsproces og specifk faglig interesse. Den fagligt interesserede for-
besøger museet for at skabe en god oplevelse for andre. holder sig kritisk og refekterende til udstillingerne og

Det vigtigste er, at dem, værten er sammen med, synes, museets faglige formidling. 26% af brugerne giver udtryk
museet er interessant. 34% af brugerne tilhører motivati- for, at de er fagligt interesserede.
onstypen værter. Vedhænget er primært på museet, fordi de følges med
Oplevelsesjægeren er motiveret af idéen om at være på et andre, der vil besøge museet. Vedhænget er ikke specielt
kulturelt vigtigt sted. Oplevelsesjægeren er her for at ople- interesseret i udstillingens indhold eller museet. 15% af
ve museet og koncentrere sig om det mest iøjnefaldende. brugerne tilkendegiver, at de er vedhæng.
32% af brugerne tilkendegiver, at de er oplevelsesjægere.