Ikke kategoriseret

og hvilken mening

Falks studier og forskning viser, at motivationen for et
museumsbesøg er styrende for, hvad brugerne foretager

sig på museet, og hvilken mening brugeren efterfølgen-
de får ud af oplevelsen. Motivationen viser sig ved den

rolle, som den enkelte museumsbruger påtager sig i den

pågældende situation. Brugeren kan godt skifte motiva-
tionstype afhængigt af den sammenhæng, vedkommende

besøger museet i.
Brugerne i undersøgelsen er opdelt i seks forskellige
typer med hver deres motivation og læringsadfærd, hvor
hver bruger godt kan tilhøre fere motivationstyper. I det
følgende udfoldes hver af motivationsfaktorerne og deres

andel blandt brugerne på de danske museer. De respek-
tive andele i 2018 ligger meget tæt op ad fordelingen i

2017.
Kigger man på tværs af alle brugere, er der ligesom i
2017 mindre variationer mellem brugere med bopæl i
Danmark og brugere med bopæl i udlandet. Der er også
i 2018 færre internationale brugere, som er vedhæng og

værter, hvilket kan ses som et udtryk for, at de internatio-
nale turister har taget et aktivt valg om at gå på museum.

Dertil er der blandt de internationale brugere en lavere

andel af fagligt interesserede og en højere andel af oplade-
re. Set i forhold til de hjemlige brugere er der altså færre

internationale brugere, der kommer for en specifk faglig
interesse, og fere, der søger æstetiske oplevelser.
Alle motivationstyperne er kendetegnede ved en større
andel af kvinder end mænd. Den højeste andel af mænd,

nemlig 41%, fndes blandt fagligt interesserede og oplade-