Ikke kategoriseret

blandt motivationstypen

re, hvor der tilsvarende er 59% kvinder. Omvendt er der
med 36% mænd og 64% kvinder den laveste andel af
mænd blandt motivationstypen vedhæng.
Der er en nogenlunde jævn aldersfordeling inden for

motivationstyperne. Den højeste andel af brugere i alde-
ren 50+ fndes med 55% blandt oplevelsesjægerne, og den

laveste med 42% blandt opladerne.

Opladeren er den motivationstype, som har den stør-
ste andel af brugere med en høj uddannelse. 72% af

opladerne har en mellemlang eller lang videregående
uddannelse, hvilket tilsvarende gælder for 57% blandt
motivationstypen vedhæng, der har den laveste andel af
højtuddannede.
Ens vurdering af museumsoplevelsen på
tværs af motivationstyper
Den samlede vurdering af museumsoplevelsen er stort
set enslydende på tværs af motivationstyper.
Andelen af ambassadører, der vil anbefale museet til
venner og familie, er høj på tværs af motivationstyperne.