Ikke kategoriseret

i jeres scenariomapping

B.
Userflow og Paperprototyping

Intro:
Jeg har lavet en video, hvor jeg forklarer, hvad et userflow er, samt viser hvordan I arbejder med det, med udgangspunkt i jeres scenariomapping. Desuden et slideshow, der ganske kort opridser fordele ved paperprototyping samt indeholder videoer der viser test af paperprototypes.
Userflow og paperprototyping er praktisk arbejde med projektet, og det forventes at arbejdet er en opstart og at I arbejder iterativt med dette i resten af forløbet. I dag er det primært individuelt arbejde da vi arbejder med skitsering. Nedenfor ser i opgaven beskrevet samt spørgsmål.
Video:Slides Userflow (gennemgåes i video)
Slides Paperprototyping

Dagens læringsmål:
Jeg forstår formålet med et userflow
Jeg kan lave et userflow som tager udgangspunkt i min brugers mål
Jeg forstår formålet med en paperprototype, og kan lave en sådan.
Formålet med arbejdet er at I opnår færdigheder i at anvende userflow og paperprototyping som metoder til at sikrer en optimal brugeroplevelse.

B1.
Fra scenariomapping til userflow
Individuelt. Med udgangspunkt i jeres scenariomapping laver i skitser på et userflow.
Skriv dine overvejelser i arbejdet med denne paperprototype i jeres dokument.
Giv jer selv en kort tidsramme – eksempelvis 45 minutter.
Del userflows i gruppen – præsenter for hinanden.

B2.
Fra userflow til paperprototype
Individuelt. På baggrund af userflow laves en paperprototype. Lav en eller flere key-tasks.
Skriv dine overvejelser i arbejdet med denne paperprototype i jeres dokument.
Giv jer selv en kort tidsramme – eksempelvis 45 minutter.

B3.
Test af paperprototypes
Test jeres paperprototype (det må gerne være et familiemedlem, bofælle, partner etc når nu vi sidder hjemme).