Ikke kategoriseret

flere prototyper som

Optag testen på video.
Del video med jeres gruppe i gruppemappe.
Udvælg dele fra en eller flere prototyper som I arbejder videre med og forklar hvordan I vil gøre det i jeres dokument.

Diskuter i gruppen:
Hvorfor giver det mening at teste en paperprototype?
Hvad tror I man tester når man tester en paperprototype?
Hvordan har I sikret en god brugeroplevelse? (I hvilken er den bedst?)
Opsummér jeres diskussion i jeres dokument.

B4.
Forbedring af userflows – det videre arbejde (efter dagens undervisning)
I det videre arbejde skal I arbejde med at forbedre usability og brugeroplevelsen, for specifikke brugere, med specifikke mål i en specifik kontekst. Brug Schneidermanns 8 regler i arbejdet med at optimere usability. Husk at arbejde med dele frem for helheden (design system / Atomic Design)

På baggrund af jeres erfaringer fra test af paperprototyper forbedrer I jeres userflows – I kan godt nu begynde at arbejde på det samme i gruppen, hvis det giver mening for jer. Forbedring og forædling af jeres brugeroplevelse og usability ved hjælp af userflow er en iterativ proces. Forsøg jer med flere versioner, og brug metoden meget bevidst. Den 26. + evt 27. marts vil jeg tage et møde med alle grupper, hvor I viser mig jeres arbejde med userflow. Læg jeres userflow I gruppens mappe, og skriv tydeligt versioneringer. Nærmere info om formen kommer.