Ikke kategoriseret

af unge brugere er steget

Museer som mødesteder

På SMK kan vi se, at arbejdet med nye brugere kan give resultater. Tydeligst vi-
ser det sig i, at museets andel af unge brugere er steget fra 22 procent i 2012 til

39 procent i 2018. Vi kan flytte ikke-brugere, når vi møder ikke-brugere. Når vi

– med udgangspunkt i kunsten og museets samling – inviterer ind i fællesska-
ber, møder og samtaler. En af de brugere, der deltager i sprogfællesskabet SMK

KOM udtrykker det sådan her: ”For første gang i Danmark møder jeg nye men-
nesker og sammen med dem oplever jeg inspirerende kunst på Statens Museum

for Kunst – SMK. Jeg mærker varme, tillid og hjælpsomhed, hvilket skaber en
følelse af, at vi er en stor familie.”
I Den Nationale Brugerundersøgelse fra 2018 bliver det foreslået, at museer kan

skabe relevans for flere forskellige mennesker ved eksempelvis at arbejde med te-
maer, som ikke-brugerne kan relatere sig til. Forslaget peger på en central pointe

omkring arbejdet med at udvikle museer: For at blive et museum for nye og
andre brugere, må vi som museer forny os og blive noget andet. Erfaringerne på
SMK viser os imidlertid, at fornyelsen muligvis skal tage afsæt lige præcis der,
hvor museer er allerbedst: I den konkrete samtale om, hvor vi kommer fra, hvem

vi er og hvad vi kan blive som individer og samfund. I udvekslingen af synspunk-
ter og historier. Det er i den samtale, museer kan styrke en følelse af fællesskab

og sammenhængskraft. Det må være der, vi skal møde fremtidens brugere.